De schoolraad bestaat uit afgevaardigden van verschillende geledingen die samen overleggen en advies geven over alle schoolse aangelegenheden: 

  • Voorzitter 
  • Ouders 
  • Lokale gemeenschap 
  • Leerkrachten 
  • Directie 

Deze raad komt 3 keer per jaar samen.