Ongevallen tijdens de schooldag

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren:

  •  tijdens de lessen
  •  tijdens de buitenschoolse activiteiten (in schoolverband)
  •  op weg naar en van de school (indien dit binnen het normale tijdsbestek de
  • kortste en/of veiligste heen- en terugweg is).

Indien zich een ernstig ongeval op school voordoet, worden de ouders steeds verwittigd.

Indien het ongeval gebeurt op weg naar school of op de terugweg, krijgen de ouders de nodige formulieren en kunnen ze naar een dokter van hun keuze gaan. Deze formulieren worden ingevuld terugbezorgd aan de school.

De aangifte zelf gebeurt door de school.

De onkosten van dokter, ziekenhuis en apotheker dient u eerst zelf te betalen. Wanneer de behandeling door de geneesheer gedaan is, moet u de onkostennota’s bij uw mutualiteit voorleggen en bewijs van de opleg vragen. Dit bewijs moet in de school worden afgegeven.

De mutualiteit geeft een attest voor de kosten ten laste van de ouders.

  • Voor tandbreuk worden heelkundige behandelingen vergoed.
  • Voor tandprothese is slechts een gedeeltelijke tussenkomst voorzien.
  • Brillen en brilglazen worden volledig vergoed.
  • Onkosten voor plastische chirurgie of esthetische geneeskunde worden niet vergoed.
  • Schade aan fietsen, kledij, sieraden en dergelijke worden door de schoolverzekering niet terugbetaald.