Samen met heel wat andere Mechelse scholen, doet ook onze school al verschillende jaren mee met het KiVa- antipestprogramma.

 

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipest-programma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. 


De KiVa-methode uitgelegd door Gie De Boutte

 

 

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs.


Waaruit bestaat het Kiva-programma?

Preventief pakket

  • Een pakket van uitgewerkte lessen
  • Twee educatieve computergames voor leerlingen (en ouders) 
  • Een intensieve training voor de leerkrachten van het KiVa-kernteam

Oplossingsgerichte aanpak

KiVa trekt hierbij de kaart van de oplossingsgerichte aanpak: de veiligheid van slachtoffers moet immers zo snel mogelijk worden hersteld. De aanpak en afhandeling van pestincidenten varieert naargelang de aard en intensiteit van de pesterijen. Leerkrachten worden vertrouwd gemaakt met niet-confronterende en confronterende aanpakvormen. 

 

Ouderbetrokkenheid

KiVa-scholen maken er een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners bij de schoolaanpak te betrekken. Een goed samenspel tussen school en thuis helpt de KiVa-aanpak te versterken. 

Wordt jouw kind gepest op onze school?

Onderneem actie! We spelen graag kort op de bal. 

Contacteer ons Anker-team of vul dit document in en bezorg het aan de leerkracht. 

Download
melding pesten ouders 2019.pdf
Adobe Acrobat document 457.9 KB

 

 

Klik op de afbeelding om een bezoek te brengen aan de algemene KiVa- website.