In type 9 kunnen normaal begaafde kinderen met specifieke onderwijsbehoeften terecht.

Deze onderwijsbehoeften zijn zodanig dat aanpassingen binnen het gewone onderwijs ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen.

Een bijkomende voorwaarde om tot dit type toegelaten te worden, is een multidisciplinaire diagnose van ASS.

Wat bieden wij aan binnen type 9?

Sinds 1 september 2015 organiseert onze school het nieuwe onderwijstype 9 voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) zonder verstandelijke beperking. De kinderen kunnen terecht in de geïntegreerde werking of in één van onze auti-klassen. 

Kom naar onze infoavond!

Ben je als nieuwe ouder geïnteresseerd in onze werking? Kom eens een kijkje nemen op onze infoavond!

Schrijf je in voor de infoavond. Stuur een mail met je naam en het aantal personen naar directie@bubaodevlinder.be.