Voor het type basisaanbod kunnen sinds 1 januari 2023 geen nieuwe leerlingen meer inschrijven in onze school. 

In type basisaanbod kunnen normaal begaafde kinderen met specifieke onderwijsbehoeften terecht. Deze onderwijsbehoeften zijn zodanig dat aanpassingen binnen het gewone onderwijs ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen. 

Wat bieden wij aan binnen basisaanbod?

Type basisaanbod staat in voor specifiek onderwijs aan kinderen met leerstoornissen. Deze kunnen zich situeren op één of meerdere vlakken: taalmoeilijkheden, rekenstoornissen, motorische vaardigheden, zwakke leer- en werkhouding, onvoldoende motivatie, beperkte concentratie, enz... Vaak hebben de kinderen al veel negatieve ervaringen opgedaan in het gewoon onderwijs en beïnvloedt dit hun zelfbeeld en gedrag.

In onze school wordt gestart op het ontwikkelingsniveau van het kind. Op basis hiervan wordt een programma opgesteld. Zo kan gewerkt worden op een aangepast niveau en een haalbaar tempo.

Het kind ervaart dat het talenten heeft en tekorten, maar dat het hier tijd en ruimte krijgt om er op eigen tempo aan te werken.

Het gevoel erbij te horen en ook goede resultaten te behalen, is voor elk kind erg belangrijk.

In dit kader kan het kind een positief zelfbeeld opbouwen. Een multidisciplinair team van gespecialiseerd personeel begeleidt hen waar nodig.