Afwezigheid

Het onthaal in de klas is een belangrijk moment van de dag en we rekenen er dan ook op dat alle leerlingen tijdig aanwezig zijn. 

Een leerplichtige leerling kan geldig afwezig zijn om volgende redenen:

  • Ziekte
  • Een andere reden (bijwonen van een begrafenis, een familieraad, justitieel en dergelijke)

Kan een leerling niet aanwezig zijn , dan vragen we om de school hiervan telefonisch te verwittigen.
Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders een ondertekende verklaring, een medisch attest of een officieel document aan de directeur of aan de klastitularis. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klas, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

Bij een afwezigheid van meer dan drie dagen is een medisch attest verplicht.

Vanaf de vijfde korte afwezigheid binnen hetzelfde schooljaar is een medisch attest verplicht.

Onwettig afwezig

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling.

De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn. 

Bij niet-gewettigde afwezigheden is de school genoodzaakt het departement onderwijs en het CLB in te lichten. Dit kan gevolgen hebben voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. We zullen uiteraard al het mogelijke doen om dit te vermijden. 

De organisatie van het schooljaar is door de overheid wettelijk bepaald. De schooldirectie kan daarop geen afwijking toestaan. Het is dus onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen, overtreden de leerplichtwet.